Producten & Diensten

SimplyDelivery GmbH stelt de Cliënt tegen betaling een softwareplatform ter beschikking met de omvang van de hieronder beschreven diensten. De software kan in de loop van de tijd worden gewijzigd in de vorm van verdere ontwikkelingen, die dan in de toekomst ook deel zullen uitmaken van deze dienstbeschrijving. Aanvullende functies, updates en uitbreidingen zullen door SimplyDelivery GmbH dienovereenkomstig worden gedocumenteerd in deze servicebeschrijving en zullen automatisch deel gaan uitmaken van dit contract zonder dat dit van invloed is op het onderliggende contract. De Afnemer heeft alleen bijzondere rechten van beëindiging indien updates door SimplyDelivery GmbH essentiële functies van de software uit de vorige versie verwijderen of reverse engineeren. 1. Alle andere wijzigingen van deze dienstbeschrijving en de daaruit voor de Cliënt voortvloeiende rechten zijn onderworpen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De systeemvereisten die momenteel van toepassing zijn op de locatie van de klant (client-side) zijn die welke in deze sectie worden beschreven. SimplyDelivery GmbH zal ervoor zorgen dat naar eigen goeddunken aan de systeemvereisten aan de serverzijde wordt voldaan. SimplyDelivery garandeert dat de software bruikbaar is op deze systeemvereisten en raadt aan krachtigere computersystemen te gebruiken dan die worden beschreven in de minimumvereisten voor een optimale gebruikerservaring.

 1. Ten minste één in de handel verkrijgbare kantoor-PC, waarvan de onderdelen niet ouder zijn dan ca. 2 jaar, dient door de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld als computersysteem op de locatie van de opdrachtgever. Onder de term “in de handel verkrijgbare PC” wordt verstaan de door Microsoft gespecificeerde minimumvereisten voor het huidige Windows. Daarnaast een in de handel verkrijgbare consumentenmonitor, een Windows-besturingssysteem, een bonprinter uit de compatibiliteitslijst en een actuele Chrome-browser. Al deze specificaties zijn gedocumenteerd in aanhangsel A. Voor wijzigingen in de lijst in aanhangsel A moet de door de klant gebruikte hardware of software “grandfathered” zijn.
 2. Twee PC-systemen worden aanbevolen voor orderbeheer en als chauffeursterminal.
 3. De systeemsoftware van SimplyDelivery voor printerbesturing “SOCP” moet op de lokale PC van de klant zijn geïnstalleerd en moet ook permanent functioneel of actief zijn. De momenteel geldige versie moet geïnstalleerd zijn, die altijd kan worden gevonden in het beheerpaneel van de software onder “Help/Support”.
 4. Indien de “SOTA” nummerherkenningsfunctie wordt gebruikt, moet deze ook geïnstalleerd en functioneel of permanent actief zijn. De momenteel geldige versie moet geïnstalleerd zijn, die altijd kan worden gevonden in het beheerpaneel van de software onder “Help/Support”.
 5. De Klant zorgt voor een internetverbinding met voldoende bandbreedte, vergelijkbaar met ten minste DSL 1000. De router van de cliënt moet zodanig worden geconfigureerd dat updates voor het besturingssysteem, de browser, SOCP, SOTA automatisch kunnen worden geïnstalleerd. De instellingen van de router moeten ook zodanig worden gekozen dat alle inkomende en uitgaande verbindingen mogelijk zijn voor de browserapplicatie zelf, alsmede voor SOCP en SOTA.
 6. Een DSL 16.000-verbinding wordt aanbevolen, alsmede een UMTS-stick als backup-oplossing.
 7. Voor de door SimplyDelivery geleverde smartphone apps wordt altijd de laatste en hooguit de voorlaatste versie van het besturingssysteem van het eindapparaat (Android, iOS) als doorslaggevend beschouwd.
 8. Alleen de meest gebruikte toestellen uit de referentielijst worden beschouwd als ondersteunde smartphonetypes. Vanwege de onbeheersbare verscheidenheid aan smartphonetypes wordt alleen een functionele garantie gegeven voor de referentietypes; er wordt geen functionele garantie gegeven voor apps voor eindgebruikers voor alle andere toestellen en in het bijzonder voor zeer ongewone of nicheproducten.
 9. SimplyDelivery is niet verantwoordelijk voor de hosting van domeinen of e-mails van de Cliënt en de bereikbaarheid daarvan, enz. Voor de aansluiting van domeinen biedt SimplyDelivery de mogelijkheid van CNAME forwarding van een externe provider. Anders stelt SimplyDelivery voor alle door de opdrachtgever geboekte diensten het werkdomein ter beschikking dat aan deze dienst is gekoppeld, vergelijkbaar met kundenwebseite. simplyadmin.de op het hostingplatform. Er worden uitdrukkelijk geen IP-adressen verstrekt.

2. plichten tot samenwerking en systeemvereisten, onderhoud op afstand, omschrijving van verantwoordelijkheden voor hardware en software

 1. De contractant is in principe verantwoordelijk voor het onderhoud en de zorg van zijn lokaal computersysteem. Dit omvat met name systeemupdates en virusbescherming, enz. Het bijwerken van alle andere aan de clientzijde geïnstalleerde software, waartoe ook de programma’s SOCP en SOTA behoren, valt hier ook uitdrukkelijk onder. Beperkingen op het gebruik van
 2. SimplyDelivery software als gevolg van problemen met de lokale PC zoals virusbesmetting, gebrek aan updates en onjuiste versies etc. vallen niet onder de verplichting van SimplyDelivery.
 3. De contractant is verplicht een gratis versie van de “TeamViewer” software voor onderhoud op afstand op de lokale PC te bewaren. Zonder een dergelijke functionerende software voor onderhoud op afstand is SimplyDelivery niet verplicht om verdere hulp te bieden bij het oplossen van het probleem.

3. Softwaremodules en bereik

 1. SimplyDelivery biedt een hostingplatform dat de basisinfrastructuur voor alle webgebaseerde services integreert. SimplyDelivery is als enige verantwoordelijk voor de exacte configuratie en verpakking evenals de keuze van middelen en add-ons; alleen de vlotte bruikbaarheid, stabiliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de door de klant gehuurde diensten zijn bepalend voor de uitvoering van het contract. Dit hostingplatform en alle andere diensten worden gehuurd van SimplyDelivery.
 2. De toegankelijkheid van het platform is op jaarbasis 98%. Dit geldt voor de primaire bruikbaarheid van het softwareplatform, zodat de basisfuncties alsnog worden vervuld. Het uitvallen van afzonderlijke ondergeschikte modules die de bruikbaarheid van het softwareplatform in productieve werking beperken, maar niet onmogelijk maken, wordt niet meegerekend. 3
 3. Ondergeschikte modules zijn modules die vergelijkbaar zijn met de e-mailmodule, de Google Maps-module, de logging-module of de beeldbeheermodule, die kunnen uitvallen zonder de vitale functies van de software voor de waardeketen van de klant, zoals orderinvoer, onmogelijk te maken.
 4. Tijden waarop de service niet kan worden bereikt vanwege technische of andere problemen die buiten de macht van SimplyDelivery liggen (overmacht, natuurrampen, etc.) zijn uitgesloten van deze bepaling op beschikbaarheid. SimplyDelivery kan ook de toegang tot de diensten beperken indien de veiligheid van de netwerkwerking, rechten van derden of rechtsconflicten in verband met de gebruikersgegevens van de klant bestaan. Voor het overige zijn de algemene voorwaarden van SimplyDelivery van toepassing.
 5. SimplyDelivery bestaat uit de hieronder beschreven primaire softwaremodules. De basisbeschikbaarheid en het scala aan functies voor de klant is primair gebaseerd op het door hem geboekte tarief en wordt dienovereenkomstig door SimplyDelivery voor de klant bepaald. In het volgende betekent het “beheer” van elementen het creëren, verwijderen, bewerken en opsommen van elementen binnen een redelijk kader. De volgende modules zijn momenteel beschikbaar:
  i. Core engine: Deze module zorgt voor het centrale databeheer dat fundamenteel is voor het gebruik van de SimplyDelivery software. Deze core engine heeft zelf geen interface voor de klant, maar wordt alleen gebruikt voor dataopslag en het aansturen van datastromen.

ii De hieronder beschreven modules en moduleonderdelen met de daarbij behorende gebruikersinterfaces zijn beschikbaar voor gebruik door de opdrachtnemer en zijn medewerkers of eindklanten. De functies zijn elk voorzien van lees- en schrijfrechten (voor zover dit zinvol en technisch mogelijk is), die via het geïntegreerde rechtenbeheersysteem aan individuele gebruikersgroepen kunnen worden toegewezen.

3.1. Basissysteem / filiaalbeheer (klanten met meerdere winkels):
Administratie-interface voor het onderhoud van stamgegevens door de aannemer zelf De volgende functies zijn beschikbaar:

 1. Beheer van franchisepartners
 2. Beheer van de winkels met de winkelstamgegevens, openingstijden, winkelinstellingen, feestdagen. Er kunnen winkelgroepen met expliciete beheerders worden gevormd. Beheer van 3.
 3. leveringsgebieden en betaalmethoden.
 4. Beheer van gebruikers voor het systeem met de mogelijkheid om gebruikersgroepen (en dus inherente gebruikersrechten) toe te wijzen.
 5. Beheer van printers en hun instellingen voor de SOCP
 6. Basisstatistieken met evaluaties volgens verkochte artikelen, productgroepen, verkopen volgens inkomend en uitgaand orderkanaal, gebiedsspecifieke evaluaties, cumulatieve verkoopcijfers met uitgebreide winkelselectie voor de beheerder
 7. Uitgaand factuurboek en kasboek met kassaldi
 8. Einde van de dag rapport met een kort overzicht van de KPI’s van de dag
 9. Centraal artikelbeheer met de mogelijkheid om te beheren en toe te wijzen: productgroepen, recepten, artikelgroepen, menu’s, toppinggroepen, prijsgroepen, allergenen, voedingswaarden, ingrediënten, statiegeldsoorten, geldigheidsperioden, aanvullende teksten, winkels
 10. Beheer van handmatige en automatische vouchers voor gebruik in de kassa, de webshop en de app.
 11. Beheer van klanten met adressen en communicatiemiddelen
 12. Beheer van bestellingen, met de mogelijkheid om te filteren op datum, orderinvoerkanaal, zoektermen
 13. Dashboard met statistieken en levertijden
 14. Printerproxy: Proxy voor het automatisch afdrukken van factuurbonnen, keukenbonnen en bonnetjes, evenals etiketten Bezorgportal proxy: Interface voor het verbinden van bezorgportals (bijv. takeaway.com, Delivery Hero, wolt, uber eats). Voor gebruik is autorisatie door de bijbehorende leveringsportalen vereist. Bestellingen worden automatisch verwerkt zolang de gegevens van de bezorgportalen in de gewenste formaten worden aangeleverd. Het aantal leveringsportalen dat in uw pakket zit, vindt u in de actuele prijslijst.

3.3. POS-systeem met bestelinterface en chauffeursmonitor

 1. Winkelgebonden verzameling van klantgegevens en verzameling van een bestelling uit de artikelstamgegevens met winkelwagen en bestellingsvoltooiing
 2. Geautomatiseerde verdere verwerking met voorraadboeking en klantinformatie
 3. Afdrukken van factuurbon, keukenbon, notabon
 4. Bedrukken van zelfklevende etiketten in het opgegeven formaat
 5. Beheer van bestellingen, met de mogelijkheid om te filteren op datum, orderinvoerkanaal, zoektermen
 6. Dashboard met statistieken en levertijden
 7. Driver terminal voor het toewijzen van chauffeurs en bestellingen, het berekenen van een route en een bezorgtijd met een externe service (Google Maps)
 8. Medewerkersmonitor voor urenregistratie medewerkers (begin en einde, evenals pauzes)

3.4. Webwinkel

 1. Grafisch vormgegeven winkelsysteem, dat voor eindklanten een bestelinterface biedt uit de stamgegevens, waarmee ze zelfstandig bestellingen kunnen plaatsen. Zie Bijlage A voor beschikbaarheid.
 2. De webshop is ontwikkeld voor de meeste van de huidige gangbare en wijdverbreide browsers op klassieke eindapparaten (pc) en mobiele eindapparaten (pads).

3.5. iOS- en Android-apps

 1. Grafisch vormgegeven winkelsysteem in de vorm van een iOS- en Android-app, die vanuit de stamgegevens een bestelinterface biedt voor eindklanten, waarmee zij zelfstandig bestellingen kunnen plaatsen. Zie Bijlage A voor beschikbaarheid.

3.6. Callcenter

 1. Cross-store acquisitie van klantgegevens en acquisitie van een bestelling uit de artikelstamgegevens met winkelwagen en ordervoltooiing voor een winkel
 2. Geautomatiseerde verdere verwerking met voorraadboeking en klantinformatie
 3. Afdrukken van factuurbon, keukenbon, notabon
 4. Bedrukken van zelfklevende etiketten in het opgegeven formaat
 5. Beheer van bestellingen, met de mogelijkheid om te filteren op datum, orderinvoerkanaal, zoektermen


3.7. module voor koopwaarbeheer

 1. Beheer van leveranciersstamgegevens, opslaglocaties, magazijnboekingen, goederenorders, goederenontvangsten, voorraadsjablonen, voorraden
  opslag log
 2. Automatische voorraadboekingen op verkopen

3.8. Personeels- en wagenparkbeheer

 1. Beheer van stamgegevens van medewerkers met basisfuncties van medewerkers; Bestuurdersboekhouding en bestuurdersstatistieken, tijdregistratie van medewerkers
  productiviteitsstatistieken
 2. Beheer van voertuigstamgegevens

3.9. stuurprogramma-app

 1. Registratie van de chauffeur
 2. Actieve tours beheren facturering van de chauffeur
 3. Doorsturen van reisinformatie naar een kaartenservice (apple of google maps)
 4. Weergave van ploeggegevens

3.10. zelfbedieningsterminal

 1. Grafisch vormgegeven winkelsysteem voor het afhalen van bestellingen in de winkel, dat voorziet in een bestelinterface voor eindklanten uit de stamgegevens, waarmee zij zelfstandig bestellingen kunnen plaatsen.

3.11. keuken manager

 1. Weergave van bestellingen analoog aan de keukenbon op schermen in de keuken voor verschillende werkstations en workflows.

3.12. TSE

 1. Fiscaleren en ondertekenen van orders

4. Hostingsoftware met verwijzing naar hun algemene voorwaarden en beschikbaarheid

Als hostingplatform wordt een AMAZON-webserviceoplossing gebruikt. Het hostingplatform zelf is een dynamisch platform waarvan de middelen voortdurend worden aangepast aan de huidige behoeften. Updaten en onderhoud is de verantwoordelijkheid van de genoemde dienstverleners.

5. Externe diensten met verwijzing naar hun voorwaarden en beschikbaarheid

SimplyDelivery maakt gebruik van verschillende externe diensten. Dit zijn b.v.

NewRelic Monitoring
AWS S3 voor gegevensopslag
Cloudinary voor het beheren van (product)afbeeldingen
LogEntries voor logservices
Geheugencachier voor cachingdiensten
Aanbieders en omvang van de externe diensten kunnen op elk moment door SimplyDelivery worden gespecificeerd en gewijzigd.

6. Hulplijn

SimplyDelivery biedt telefonische ondersteuning van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 18:30 uur. Telefonische ondersteuning is alleen gratis als deze is inbegrepen in het geboekte pakket (Pro, Enterprise) of aanvullend is geboekt. Noodgevallen zijn uitgesloten, bijv. het systeem werkt niet ondanks de intacte infrastructuur ter plaatse. Hardwareproblemen zijn geen spoedeisende zaken en worden indien nodig in rekening gebracht. Een online door SimplyDelivery aangeboden ticketsysteem kan op elk moment worden gebruikt.

Buiten bovenstaande tijden is er elke dag tot 23.00 uur een meldpunt bereikbaar voor spoedgevallen. Ook de bel- en responstijden maken deel uit van het contract.

7. Opzetten webshop, website & apps

a. Technische opzet van het systeem

Stel uw eigen instantie in voor franchiseklanten

Voor franchiseondernemingen met meer dan 5 vestigingen stelt opdrachtnemer de opdrachtgever eigen instances van bovengenoemde softwaremodules ter beschikking. Deze hebben hun eigen subdomeinen. Tenzij anders overeengekomen, omvat de eenmalige setup het opzetten van deze instances, het opzetten van de bijbehorende administratieaccounts en het creëren van de fundamenteel vereiste instellingen. Verdere gegevens zoals artikelen worden op verzoek en in overleg met de klant ingevoerd. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de opdrachtnemer de nodige gegevens te bezorgen in de vorm van een Excel-spreadsheet in een door de opdrachtnemer bepaald formaat. Voor de eenmalige opstelling wordt een vergoeding in rekening gebracht volgens de actuele prijslijst.

Een instantie instellen voor individuele klanten – basisconfiguratie

Bij eenmanszaken verstrekt de opdrachtnemer de opdrachtgever een eigen rekening op collectieve aanleg. Tenzij anders overeengekomen, omvat de eenmalige setup het opzetten van het account, het opzetten van de bijbehorende administratieaccounts en het eenvoudig aanmaken van de winkel. Bovendien worden de producten gemaakt zonder goederenbeheer voor de klant. De klant moet zelf allergenen en additieven aanmaken. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de opdrachtnemer de nodige gegevens te bezorgen in de vorm van een Excel-spreadsheet in een door de opdrachtnemer bepaald formaat. Voor de eenmalige opstelling wordt een vergoeding in rekening gebracht volgens de actuele prijslijst.

b. Aanpassingen aan de webinterfaces voor de webshop

Tenzij anders overeengekomen, past de opdrachtgever het standaard template van de webshop aan op de huisstijl (logo, kleuren, fonts, afbeeldingen) van de opdrachtnemer. Hiervoor wordt eenmalig een vast tarief in rekening gebracht volgens de actuele prijslijst. Indien er afwijkende wensen zijn van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer een bijbehorende offerte opmaken. Verder vindt de technische inrichting van de webshop plaats op de server van opdrachtnemer. Voor de eenmalige opstelling wordt een vergoeding in rekening gebracht volgens de actuele prijslijst.

c. App instellen en publiceren

Tenzij anders overeengekomen, past de opdrachtgever het standaard template van de app en de mobiele website aan op de huisstijl (logo, kleuren, fonts, afbeeldingen) van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer plaatst de apps vervolgens op zijn eigen collectieve account op iTunes en GooglePlay onder de daarvoor afgesproken naam. Verder wordt er een aparte instance aangemaakt voor de mobiele website.

Voor de eenmalige opstelling wordt een vergoeding in rekening gebracht volgens de actuele prijslijst.

d.w.z. Creatie van een website

De opdrachtnemer maakt een website voor de opdrachtgever op basis van de door opdrachtnemer gedefinieerde opmaaksjablonen. De opdrachtgever kan uit de opmaaksjablonen een variant kiezen, die de opdrachtnemer vervolgens aanpast aan de huisstijl (logo, kleuren, lettertypen, afbeeldingen) en deze als op internet toegankelijke website implementeert. Naast de startpagina kan de klant nog vier navigatiepunten definiëren met pure tekst- en beeldinhoud en een pagina met standaardformulierinhoud (eenvoudig contactformulier met naam, voornaam, e-mail, telefoon, onderwerp en tekst) . De opdrachtnemer maakt deze aan nadat de opdrachtgever de afbeeldingen en teksten heeft aangeleverd en vult deze met de inhoud. Voor aanpassingen die verder gaan dan deze dienstverlening zal opdrachtnemer een bijbehorende offerte uitbrengen. De website wordt doorgaans gehost op de server van de klant, tenzij anders is overeengekomen. Hiervoor dient de opdrachtgever een voor de installatie passend webhostingpakket aan te leveren en dienen de relevante toegangsgegevens (database, PHPmyAdmin, FTP) aan opdrachtnemer te worden overhandigd. Nadat de website is opgezet, neemt deze de installatie op de webserver van de klant over. Voor de eenmalige opstelling wordt een vergoeding in rekening gebracht volgens de actuele prijslijst.

e. Import van producten en leveringsgebieden

De klant kan in principe zijn eigen producten en bezorggebieden aanmaken in het administratiepaneel van zijn account. Voor het importeren van aflevergebieden, producten inclusief goederenbeheer wordt eenmalig een vergoeding in rekening gebracht. Bij het plaatsen van de bestelling verbindt de opdrachtgever zich ertoe de opdrachtnemer de nodige gegevens te bezorgen in een Excel-spreadsheet in een door de opdrachtnemer bepaald formaat. SimplyDelivery is niet verantwoordelijk voor het creëren van allergenen en voedingswaarden voor de klant. Indien de allergenen en voedingswaarden door SimplyDelivery zijn gecreëerd, is de klant verplicht deze te controleren en ervoor te zorgen dat deze correct zijn. SimplyDelivery is niet aansprakelijk voor eventuele fouten.

8. Maandelijkse zorg

zoek machine optimalisatie

De opdrachtnemer neemt de optimalisatiemaatregelen over om de vindbaarheid in de zoekmachines voor de opdrachtgever te vergroten. Hiervoor stelt hij samen met de klant een trefwoordenset op en optimaliseert hij de website voor deze trefwoorden. Daarnaast is er een maandelijkse prestatiebeoordeling, rapportage en passende maatregelen voor verdere optimalisatie. In de regel wordt een minimaal aantal uren van 3 uur per maand en een minimale looptijd van 3 maanden afgesproken.

Zoekmachine- en Facebook-marketing

De opdrachtnemer neemt voor de opdrachtgever de reclame van de website en de webshop in de zoekmachines en op Facebook over. Hiervoor zal hij samen met de klant passende reclamecampagnes definiëren. Daarnaast is er een maandelijkse prestatiebeoordeling, rapportage en passende maatregelen voor verdere optimalisatie. In de regel wordt een minimaal aantal uren van 3 uur per maand en een minimale looptijd van 3 maanden afgesproken. De kosten voor het plaatsen van de advertenties zijn niet bij de prijs inbegrepen en dienen separaat met de opdrachtgever te worden overeengekomen.

Technische en inhoudelijke ondersteuning van de website

Het onderhoud van de website door opdrachtnemer omvat de volgende diensten. Facturering is op uurbasis. Het uurtarief vindt u in de prijslijst.

Technische hulp:

– relevante productupdates importeren
– de detectie en eliminatie van weergavefouten (browserspecifiek)
– het optimaliseren van bestaande scripts en databaseprogramma’s
– Back-up van online databases
– Optimalisatie van de website op het gebied van snelheid en gebruiksvriendelijkheid
– Verdere ontwikkeling van bestaande websitemodules en ontwikkeling van aanvullende modules, bijv. galerij
– Indien nodig ondersteuning voor het onderhoud van de online server

Andere ondersteuning:

– Creatie van afbeeldingen en afbeeldingen die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van de website, bijvoorbeeld campagneafbeeldingen, productafbeeldingen.
– Verdere ontwikkeling van de websites en modules volgens de specificaties van de klant
– Inpassing van de inhoud volgens de specificaties van de klant

Verdere diensten worden over het algemeen ook geleverd in het kader van het contract als het uurquotum niet is opgebruikt

Controle & Advisering:

– Eenvoudige maandelijkse en gedifferentieerde driemaandelijkse evaluatie van toegangsstatistieken
– Advies over het optimaliseren van de website

Nieuwsbriefmarketing

Bij het in opdracht geven van de nieuwsbriefmarketing bedenkt, ontwerpt en verstuurt opdrachtnemer de nieuwsbrief voor de opdrachtgever. Hiervoor stemt hij de onderwerpen, de inrichting en de klantengroep af met de klant. De opdrachtgever verstrekt de opdrachtnemer de relevante contactadressen. Bij levering verzekert hij dat de e-mailadressen op een wettelijke en gegevensbeschermingsconforme manier werden verzameld. De opdrachtgever voert de adressen in in een daartoe voorzien programma, bijvoorbeeld Sendgrid, en verstuurt namens de opdrachtgever de nieuwsbrief op het afgesproken tijdstip. De klant krijgt dan een evaluatie van het succes van de campagne. Voor nieuwsbriefmarketing worden kosten in rekening gebracht volgens de actuele prijslijst.

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie