Algemene voorwaarden Paasactie

Datum: 01.03.2024

1. Deelname  

1.1 Wie mag deelnemen aan de actie?  

Zowel nieuwe klanten als bestaande klanten van SimplyDelivery GmbH hebben het recht om deel te nemen aan de Paasactie. Nieuwe klanten hebben recht op deelname aan actie 1 en 3. Bestaande klanten hebben recht op deelname aan actie 2 en 3. Afzonderlijke vestigingen van dezelfde nieuwe klant worden beschouwd als afzonderlijke nieuwe klanten als ze tegelijkertijd ook hun eigen volledige contracten afsluiten. Personen die al een contract hebben afgesloten met SimplyDelivery GmbH kunnen niet deelnemen aan actie 1.

1.2 Richtlijnen voor succesvolle deelname   

De Paasactie loopt van 01.03.24 tot 15.04.24. Het contract moet binnen deze periode worden afgesloten. Voor individuele diensten (bijv. onboarding van een nieuwe klant of installatie van bijv. Self-Order-terminals) moeten de eenmalige installatiekosten worden betaald zonder korting (zoals vermeld in de SIDES prijslijst) om deel te nemen aan de promotie. De Paasactie heeft alleen betrekking op hardwarekosten. Als de klant een aanbieding ontvangt voor het afsluiten van een SIDES Pay-contract, verzekert de klant zich de SIDES-Pay oplossing exclusief en verplicht in zijn bedrijf te gebruiken, dus geen vergelijkbare betaaloplossing tegelijkertijd te behouden of te gebruiken. Vouchers of tegoeden worden pas verstrekt na betaling van de eerste maandelijkse licentiekosten voor de aankoop in het kader van deze actie.

2. Korting  

Actie

Nieuwe klanten die een contract afsluiten voor een SIDES Basis-pakket, ontvangen een Hardware-voucher ter waarde van €200. Nieuwe klanten die een contract afsluiten voor een SIDES Web-pakket of hoger, ontvangen een Hardware-voucher ter waarde van €600. De ondertekening van het contract moet plaatsvinden binnen de periode van de Paasactie (punt 1.2). De respectievelijke contractduur wordt bepaald door de voorwaarden van het betreffende licentiecontract.

Actie 2

Bestaande klanten die een contract upgrade uitvoeren vanaf €29/maand, ontvangen een Hardware-voucher ter waarde van €100. Bestaande klanten die een contract upgrade uitvoeren van minstens €49/maand, ontvangen een Hardware-voucher ter waarde van €200. De ondertekening van het contract moet plaatsvinden binnen de periode van de Paasactie (punt 1.2). De respectievelijke contractduur wordt bepaald door de voorwaarden van het betreffende licentiecontract.

Actie 3

Bestaande klanten en nieuwe klanten die een contract voor SIDES Pay (geen eCommerce, alleen PIN Terminal-oplossingen voor restaurants) tegen standaardvoorwaarden afsluiten, ontvangen een tegoed ter waarde van €200 voor de kaartlezer, evenals nog eens €200 in de vorm van een licentievergoedingstegoed of een hardwaretegoed. De ondertekening van het contract moet plaatsvinden binnen de periode van de Paasactie (punt 1.2). Het tegoed of de voucher wordt pas verstrekt wanneer de SIDES Pay-oplossing in gebruik wordt genomen.

De Hardware-voucher kan worden ingewisseld bij onze partner Quripos. Een actueel productoverzicht kan hier worden bekeken.

3. Uitsluiting  

Bij schending van de deelnamevoorwaarden behoudt SimplyDelivery GmbH zich het recht voor om personen uit te sluiten van de actie en de korting indien nodig niet toe te passen.

In totaal kan een nieuwe klant een Hardware-voucher ontvangen van bijvoorbeeld €600 (Webpakket of hoger) + €200 en €200 bij gelijktijdige ondertekening van een SIDES Pay-contract, samen €1000.

4. Aansprakelijkheid 

SimplyDelivery GmbH is niet aansprakelijk voor foutieve verzending of verlies van gegevens. SimplyDelivery GmbH aanvaardt met name geen aansprakelijkheid als de registratiegegevens niet correct worden ingevoerd. Het opgegeven e-mailadres en alle persoonlijke gegevens moeten correct zijn, zodat bij de betaling van prijzen een passende kennisgeving kan worden gegeven.

5. Overige bepalingen  

SimplyDelivery GmbH behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van reden te annuleren of te beëindigen. Juridische stappen zijn uitgesloten.

 

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie