Algemene voorwaarden en voorwaarden van het aanbevelingsprogramma

Status: 21.04.2022

1. Deelname

1.1 Wie kan deelnemen aan het aanbevelingsprogramma?

Bestaande klanten van SimplyDelivery komen in aanmerking om deel te nemen aan het aanbevelingsprogramma. Als je nieuwe klanten uitnodigt om een contract te tekenen voor een SIDES-softwarepakket, maak je kans op een bonus.

1.2 Wie kun je aanbevelen?

Je kunt je vrienden, kennissen, familieleden, collega’s of buren uit de horeca aanbevelen. Je kunt geen personen uitnodigen die al contact hebben met SimplyDelivery GmbH en een contract hebben afgesloten voor een softwarepakket.

1.3 Richtlijnen voor een succesvolle aanbeveling

Om nieuwe klanten aan te bevelen, moet je het contactformulier op de landingspagina van het verwijzingsprogramma invullen en ons je eigen gegevens en die van de nieuwe klant bezorgen. Zodra wij de gegevens van de nieuwe klant hebben ontvangen, nemen wij contact met hem op en adviseren hem over onze softwarepakketten.

2. Premie

Als de nieuwe klant binnen 60 dagen een contract tekent voor ten minste één softwarepakket, ontvang je een eenmalige bonus in de vorm van een Amazon-bon ter waarde van €200. Individuele filialen worden niet geteld als onafhankelijke nieuwe klanten. De bonus wordt binnen 3 maanden na ondertekening van het contract naar je e-mailadres gestuurd. Bestaande klanten die vóór 15.02.22 met succes een nieuwe klant hebben doorverwezen, ontvangen een uitbetaling van €200.

3. Uitsluiting

In geval van schending van de deelnamevoorwaarden behoudt SimplyDelivery GmbH zich het recht voor om personen uit te sluiten van het verwijzingsprogramma en, indien van toepassing, de beloning niet uit te betalen.

4. Aansprakelijkheid

SimplyDelivery GmbH is niet aansprakelijk voor onjuiste verzending of verlies van gegevens. SimplyDelivery GmbH aanvaardt met name geen aansprakelijkheid als de registratiegegevens niet correct zijn ingevoerd. Het opgegeven e-mailadres en alle persoonlijke gegevens moeten correct zijn, zodat een passende kennisgeving kan worden gedaan in geval van uitbetaling van een beloning.

5. Diversen

SimplyDelivery GmbH wordt bij levering van de beloning ontslagen van alle verplichtingen. SimplyDelivery GmbH behoudt zich het recht voor om het aanbevelingsprogramma op elk moment zonder kennisgeving en zonder opgaaf van redenen te annuleren of te beëindigen. De rechtsgang is uitgesloten.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden